Bygda


I 1945 var det tolv bruk i drift i bygda Men utover førti- og femtitallet flyttet ungdommen ut Det å være fiskerbonde på Nordlandskysten ble etter hvert mindre lønnsomt og de fleste fant annet og bedre betalt arbeid andre steder. Fram mot midten av syttitallet la de som fremdeles bodde på Vinkenes ned gørdsdrifta Alderdom og tungvindt drift førte til en naturlig avgang