Vinkenes før 1867

På nittenfemtitallet var Tromsø Museum og så på flere av stedene på sørsiden av Foldfjorden. På Osnes fant de tuftene etter et naust som de mente var fra Vikingetida. De mente også at det var spor etter kokegroper fra steinalderen på Osbakkan. Disse kom fram når de pløyde.


Etter 1867


Senere, etter at kristendommen ble innført, gikk mange gårder over i kirkens eie, såkalt benefisert gods. Etter reformasjonen ble disse eiendommene overført til kongen. Gårdene ble drevet av leilendinger. Slik var det også på Vinkenes. På attenhundretallet ble det gradvis åpnet for at disse gårdene kunne selges, og mang brukte muligheten til å overta gården de hadde drevet som leilendinger. I 1867 ble de tre daværende brukene (hovedbrukene) kjøpt av driverne. Samtidig ble grensene både på innmarka og i utmarka gått opp. Disse grensene står i hovedskylddelinga fra 1867 og gjelder fremdeles.