Navnet Vinkenes

Det er uklart hva navnet Vinkenes betyr, men det er satt fram et par teorier som kan ha noe for seg. En teori er at forstavelsen er det norrøne "vin" som betyr åpen slette. Men det kan også komme fra det nord-samiske "vuonka" som også betyr åpen slette. Vinkenes er jo ei stor slette, som heller ned til fjorden. Og ligger som et nes mellom to fjorder, Brattfjorden i sørvest og Vinkfjorden i øst. Postverket ga poststedet navnet Vinknes, og man kan enda i dag høre at lokale folk sier Venknes i stedet for Venkenes, som er det mest brukte.