Sagbruksdrift på Vinkenes

Roald Vinkenes sa alltid at skulle man leve på Vinkenes måtte man ha ei ordentlig sag for å skjære tømmer på. Det hadde vært ei sag på Vinkenes, den lå i Vinkenes Slåttvika og ble drevet av bekken der. Det var ei ”Fløvass”-sag, dvs at den bare kunne brukes når det var flom i bekken ellers var det ikke nok vann til å drive sagbladet. Denne saga var satt opp av brukeren på bruksnr 2, men ble den siste tida den var i drift, drevet av folk i Slåttvika. Men denne saga var nedlagt lenge før krigen, så det er bare muntlige overleveringer om den igjen.

Ragnhild Vinkenes kjøpte ei sirkelsag fra Ringerike i 1984 og satte den opp. Men det ble mye plunder og heft med denne og lite saging. Men i 1995 ble det utvei til å kjøpe ny sag. Det ble ei finsk tømmersag, ei Laimet 100, med hydraulisk drift på framtrekk og matehjul. Motoren fra den gamle saga ble satt inn som kraftkilde. Det kom også rullebord for å ta ut ferdig saga materialer og det ble satt opp ei kappsag som kappa bakhonen til ved direkte fra rullebordet.


Snekkeren som satte opp høyhuset var veldig skeptisk til materialer fra gårdssager. Men han ble så imponert over kvaliteten fra Vinkenessaga, at han bestilte materialer til sin nye dobbeltgarasje første dagen han var på gården.