Skogsdrift på Vinkenes

Det har vært planta mye gran på Vinkenes helt siden 1910/15. Bruksnr 1 og 2 hadde et stort plantefelt som ble drevet ut vinteren 2000/01. Da var det på land både hogstmaskin og lassbærer. Og det ble bygd vei fra bruksnr 2 og opp til plantefeltet. Denne har forfalt mye etter det. Bl.a er stikkrennen i bekkene borte, slik at delvis er vanskeligere å gå langs veien enn det var før veien ble anlagt.
Denne tømmerdrifta var på mer enn 3000 M3