Veien fra Purkvika til Storsteinen

Veien fra kaia i Purkvika til Storsteinen på Storviknes ble bygd i perioden 1960 til 1964. Denne strekninga sa Per jakobsen som var med og bygde veien, at var 1300 M. Det var daværende Nordfold kommune som sto for bygginga. Samtidig ble det bygd vei fra Sandbakk til Heldal. Denne veien stopper ca 500 M fra Endneselva som er grensen mellom Heldal og Vinkenes. Planen var at det skulle gå vei hele veien utover til Vinkenes. Men det ble bråstopp for videre veibygging på sørsida av Nordfoldfjorden etter kommunesammenslåinga i 1964. Da ble Nordfold kommune slått sammen med Leiranger og Steigen til nåværende Steigen kommune.

Brua over Osen sto ferdig i 1961. Her er det en murt steinfylling som ligger på fjell. Det er støpt brukar i betong på begge fyllingene. Selve brua består av to 10 M lange 80 cm høye I-bjelker. Brudekket var 2 ½” plank. I 1984 ble dette skiftet. Steigen kommune skaffet til veie jernbanesviller og plank til nytt dekke. Bærebjelkene og brukarene ble ansett for fremdeles å tåle traktortrafikk. Arbeidet med skiftingen ble for det meste gjort av Ragnhild Vinkenes, med en del dugnadshjelp fra resten av bygda.

Steinen til steinfyllinga ble brutt like ved veien og trilla på skinner fram til fyllinga. Vogga som ble brukt til dette lå i mange år ved siden av veien i Osen. Skinnene ble etter hvert brukt til låvebruer rundt i bygda. Agvald og Karin Vinkenes har i dag båten sin stående i vinteropplag i steinbruddet.

Per Jakobsen fortalte at timeslønna var 4 kroner. De fleste karfolka i bygda var med på arbeidet og de stilte også med hest når det trengtes. Redskapene som ble brukt, trillebører, spader, dynamitt osv lå i mange år lagra i møkkjelleren hos Trygve Vinkenes.

Asmund Amundsen var med på veiarbeidet og kjørte med hesten sin. For å kjøre stein hekta han av døra på utedoen og hadde hesten til å dra steinen på den. En av naboene, Ludvig Jenssen, bemerka tørt når han så det; ”På kjøretøyet skal storfolk kjennes”.